Regulamin dla firm

 

 

 1. Właścicielem Portalu PobieramySię jest Agnieszka Kudela.
   
 2. Prawnym dzierżawcą branżowego katalogu firm "PobieramySię", nazywanego dalej Katalogiem jest firma "Brainbox" siedzibą w Gdyni przy ulicy Śląskiej 53/B204 15, nazywana dalej Właścicielem.

 3. Katalog firm dostępny jest pod adresami:
  https://pobieramysie.pl
  http://pobieramysię.pl

 4. Katalogiem jest zbiór danych teleadresowych oraz oznaczeń handlowych Klientów, a także ich ofert handlowych bądź innych informacji przekazywanych przez Klientów do publikacji w zbiorze, prowadzony przez Właściciela w celu rozpowszechniania danych w nim zawartych Użytkownikom Katalogu. 

 5. Katalog nie jest zbiorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm).

 6. Podmiot dodany do Katalogu będzie dalej nazywany Klientem.

 7. Osoba odwiedzająca Katalog w celach informacyjnych będzie dalej nazywana Użytkownikiem.

 8. Użytkownik przeglądający treści zawarte w Katalogu ma możliwość ich wydrukowania tylko i wyłącznie na użytek własny.

 9. Logotypy, zdjęcia oraz opisy znajdujące się na stronie Katalogu są własnością poszczególnych Klientów i nie mogą być użyte do celów komercyjnych bez ich zgody.

 10. Za naruszenie praw autorskich poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innego Klienta, bądź w jakikolwiek inny sposób, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
   
 11. Właściciel Katalogu nie odpowiada za treści zamieszczone przez Klientów na stronach Katalogu.

 12. Katalog służy wymianie informacji pomiędzy Klientem a Użytkownikiem.

 13. Właściciel katalogu ma prawo do weryfikacji oraz ew. usunięcia opinii Użytkowników o Klientach, w szczególności jeżeli ich treść narusza podstawowe zasady etyki, godzi w uczucia religijne, jest wulgarna lub niezwiązana z tematyką strony.

 14. Właściciel katalogu ma prawo do usunięcia wpisu lub jego części, jeśli zawarta w nim treść narusza niniejszy regulamin, w szczególności jeśli nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 9.  Klient zostanie poinformowany o tym fakcie, jeśli Właściciel ma możliwość skontaktowania się z nim.

 15. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, publikowane przez siebie w Katalogu.

 16. Klient nie ma prawa do wynajęcia swojej wizytówki w Katalogu osobom trzecim.

 17.  Zabrania się dodawania do Katalogu treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym.

 18. System zamieszczania wpisów w Katalogu oparty jest o 12 miesięczny okres abonamentowy.

 19. Wszystkie ceny podane na stronie Katalogu, są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

 20.  Wniesienie opłaty za wpis w Katalogu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

 21. Po odnotowaniu opłaty za wpis zostaje wystawiona faktura VAT. Oryginał faktury będzie wysłany listownie przez Właściciela Katalogu na adres podany na fakturze na prośbę Klienta.

 22. Klient może również samodzielnie wydrukować obraz faktury po zalogowaniu się do swojego panelu zarządzania kontem Klienta.

 23. Warunkiem umieszczenia wpisu w naszym Katalogu jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie obowiązkowych pól formularza.

 24. Wpis może zostać usunięty w każdej chwili na wyraźną prośbę Klienta, do którego wpis ten należy. Opłata za niewykorzystany okres rocznego abonamentu nie podlega zwrotowi.

 25. Zmiana rodzaju wpisu w czasie trwania okresu abonamentowego jest możliwa w każdej chwili. W takiej sytuacji pierwotny wpis zostaje anulowany, a Klient uiszcza opłatę w wysokości ceny wpisu, na który się decyduje. Opłata za niewykorzystany okres rocznego abonamentu nie podlega zwrotowi. 

 26. Nazwa Klienta może zawierać: litery, cyfry, przecinki, kropki, myślniki oraz apostrofy.

 27. Nazwa Klienta musi zaczynać się od litery chyba, że wynika to z postanowienia właściwego organu rejestrowego.

 28. Nazwa Klienta może zawierać wielkie litery.

 29. Nie można zamieszczać odnośników (hiperłączy) w treści wpisu. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę Klienta, Katalog może zezwolić na zmieszczenie odnośników (hiperłączy).

 30. Wpis może być wyświetlany w obrębie wybranego województwa. Dodanie wpisu do większej liczby województw jest płatne dodatkowo.

 31. Właściciel Katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Katalogu obowiązuje od momentu jego opublikowania.

 32. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych teleadresowych użytkowników do celów niezbędnych dla działalności Serwisu.

 33. Przez zamieszczenie wpisu w Katalogu Klient upoważnia Właściciela Katalogu do posługiwania się jego firmą, znakiem handlowym oraz innymi oznaczeniami przedsiębiorcy w celu prowadzenia, a także promowania i reklamy Katalogu przez Właściciela, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 34. Uiszczenie należności za Abonament stanowi zawarcie umowy o publikacji treści wpisu w Katalogu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

O mnie

Konsultant Ślubny Agnieszka Kudela

Agnieszka Kudela

Od kiedy tylko pamiętam miłość i śluby są moją pasją, którą dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić. POZNAJ MNIE

Eksperci

Facebook

Instagram

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Polityka prywatności

Ankieta


Po jak długim czasie trwania Waszego związku planujecie się pobrać?

ślub i wesele
atrakcje weselne
archiwum ankiet  

Ostatnio dodane firmy

Wszystkie grafiki, zdjęcia i teksty podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Follow on BloglovinBloglovin icon Facebook icon Google+ icon